Domov pro seniory

CÍLOVÁ SKUPINA - KOMU JE SLUŽBA URČENA

služba je určena těmto zájemcům:

 • osobám s kombinovaným postižením
 • seniorům
dle věkové strukturay cílové skupiny:
 • dospělí (55 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

dle místa bydliště:

přirozeným spádovým regionem jsou především následující okresy:

 • Nový Jičín
 • Ostrava
 • Opava
 • Frýdek-Místek

Poskytujem však níže uvedené služby také občanům v rámci celé České republiky.

POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (na základě § 49 zákona č.108/2006 Sb.)

V Domově pro seniory OASA poskytujeme sociální pobytové služby výše uvedeným uživatelům. Zkvalitňujeme, podporujeme a udržujeme schopnosti uživatele po nástupu do zařízení, podporujeme jeho dosavadní způsbo života, vytváříme příjmené domácí prostředí (ať vybaveností pokojů nebo společených prostor), vytváříme podmínky respektující intimitu a soukromí uživatele. Podporujeme uživatele v udržování kontaktu s rodinou, blízkými, přáteli, ... (máme neomezené denní návštěvy). V maximální možné míře se snažíme zachovat nebo obnovit soběstačnost uživatele a schopnost samostatně se pohybovat na veřejných místech a využívat místní instituce. Poskytovat sociální poradenství, podporovat uživatele v dosažení běžného způsobu života srovnatelného s životem majoritní společnosti. Cílem poskytování sociální služby je předcházení sociálnímu vyloučení uživatelů a rozvoj jejich soběstačnosti.

Náš odborně proškolený personál poskytuje také služby bazální stimulace.

Kapacita zařízení: 28 lůžek

Provozní doba: celoroční provoz (24 hodin denně)

Doplňkové služby:

 • kadeřník
 • pedikúra
 • manikúra
 • návštěvy místního faráře, na přání uživatele

Výše úhrady za služby: platná dle aktuálního formuláře ,,Úhrady za sociální služby" Úhradovník služeb platný ke dni 1.1.2017