Domov pro seniory

Rádi bychom touto cestou poděkovali Moravskoslezskému kraji za finanční podporu poskytnutou v rámci projektu:

,,Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021" 

 

- neinvestiční dotace na realizaci projektu ,, Pořízení vybavení a výmalba prostor domova pro seniory v Seniorcentrum OASA, s.r.o., ve výši: 300.000,-Kč (číslo smlouvy: 03214 /2021/soc.)

- investiční dotace na realizaci projektu ,,Pořízení vybavení prádelny a kuchyně v Seniorcentrum OASA, s.r.o., ve výši: 414.100,-Kč (číslo smlouvy: 03215/2021/soc.)