Pečovatelská služba

Cíle poskytované sociální služby:

 • poskytovat kvalitní sociální službu, která bude ,,šitá na míru uživateli"
 • plánovat službu dle individuálních potřeb uživatelů
 • zkvalitňovat, podporovat a udržovat schopnosti uživatele
 • podporovat dosavadní způsob života
 • podporovat udržování kontaktu s rodinou, sociální vazby k osobám blízkým
 • v maximální méžné míře zachovat nebo obnovit soběstačnost uživatele a schopnost samostatně se pohybovat na veřejných místech a využívat místní instituce
 • podporovat uživatele v dosažení běžného způsobu života srovnatelného s životem majoritní společnosti
 • odobourávat předstudky vůči cílové skupině
 • posilovat sociální začleňování uživatelů
 • vytvořit podmínky repektující intimitu a soukromí
 • zprostředkovávat návazné služby - seniorům, kteří neodpovídají naší cílové skupině
 • poskytovat sociální poradenství
 • průběžně vzdělávat personál

Poslání poskytované služby

Posláním Pečovatelské služby OASA je poskytovat terénní pečovatelské služby osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci. Jedná se o individuální sociální službu podporující samostatnost a umožňující prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života v přirozeném sociálním prostředí uživatele. Naším posláním je, aby uživatelé nebyli nuceni odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně jejich odchod do těchto zařízení oddálit.

Služba se poskytuje v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.