Domov pro seniory

Postup k podání žádosti o umístění do Domova pro seniory OASA

Pro přijetí do našeho domova je nutné vyplnit formulář ,,Žádost o umístění do domova pro seniory". Tuto žádost si můžete vyzvednout osobně u sociální pracovnice nebo zástupkyně ředitele. V případě potřeby Vám rádi poradíme, jak žádost vyplnit. Tato žádost je také k dispozici ke stažení na ve formátu PDF - Žádost o umístění.pdf

Výše uvedený formulář vyplňuje sám zájemce o službu, v případě potřeby za pomoci rodinných příslušníků nebo opatrovníka.

Součástí formuláře ,,Žádost o umístění do domova pro seniory" je také posudek praktického lékaře zájemce o umístění. Před odevzdáním žádosti do domova, předejte tedy Vámi vyplněnou žádost o umístění ještě praktickému lékaři zájemce o umístění, který formulář vyplní. 

V případě, že má zájemce o umístění státem přiznaný příspěvek na péči, je vhodné připojit kopii oznámení o přiznané výši příspěvku.

Jestliže je zájemce o službu omezen ve způsobilosti k právním úkonům (má soudem určeného opatrovníka), je vhodné přiložit k žádosti také příslušné soudní rozhodnutí.

Shrnutí formulářů, které jsou nutné k podání žádosti o umístění zájemce o službu:

 • žádost o umístění do domova pro seniory
 • posudek praktického lékaře - formulář je součástí žádosti o umístění do domova pro seniory
 • kopie oznámení o přiznané výši příspěvku na péči - v případě, že jej zájemce má již schválen
 • příslušné soudní rozhodnutí - v případě, že má zájemce o umístění soudem určeného opatrovníka

Žádost o umístění může zájemce podat těmito způsoby:

 • osobně: přímo v našem zařízení (doporučujeme si předem sjednat schůzku se sociální pracovnicí - kontakty včetně úředních hodin, jsou uvedeny v záložce kontakty). Sociální pracovnice Vás tak může provést našim domovem a ukázat jednotlivé prostory.
 • poštou na adresu: Seniorcentrum OASA, s.r.o., Mgr.Petra Mrázková (sociální pracovnice), Petřvald 2 - Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald u Nového Jičína
 • e-mailem na adresu: soc.pracovnik.seniorcentrum@seznam.cz.

Postup po obdržení žádosti: 

Obdržená žádost je zaevidovaná v našem zařízení pod příslušným interním číslem a s uvedeným datem přijetí žádosti.

V případě, že se v našem zařízení uvolní místo, konzultuje příjem nového uživatele sociálně-zdravotní komise ve složení: ředitel zařízení/zástupce zařízení, sociální pracovnice, zdravotní sestra a smluvní praktický lékař našeho domova.

Jakmile je vybrán nejvhodnější zájemce o umístění, kontaktuje jej (případně kontaktní osoby uvedené v žádosti o umístění do domova pro seniory) naše sociální pracovnice a sjedná si s daným zájemcem schůzku. Schůzky se mohou účastnit rodinní příslušníci zájemce nebo opatrovník. Schůzka se koná v místě bydliště zájemce, případě v LDN nebo nemocnici (vždy přihlížíme k potřebám zájemce). Tato schůzka je tzv.sociální šetření. Na této schůzce představí sociální pracovnice naše zařízení, informuje zájemce o chodu zařízení. V případě, že to zájemci umožňuje jeho zdravotní stav, pozve jej na osobní návštěvu. V případě, že osobní návštěva není možná, ukáže zájemci fotografie našeho domova.

V případě, že zájemce souhlasí s nástupem do našeho zařízení, je s ním v den nástupu sepsána ,,Smlouva o poskytování sociálních služeb".

Věci nutné při nástupu do zařízení:

 • Léky, alespoň na 14 dní.
 • Doklady: Občanský průkaz, Rodný list, Kartičku zdravotní pojišťovny

Věci doporučené při nástupu do zařízení:

 • pohodlný oděv na denní nošení - dle zvyku budoucího uživatele
 • pokrývku hlavy - letní i zimní
 • obuv - zimní i letní
 • pohodlnou obuv na denní nošení (papuče)
 • hygienické potřeby - sprchový gel, tělové mléko, šampon, hřeben, pasta a kartáček na zuby (tablety na čištění zubní protézy) - muži: holící strojek, pěna na holení, náhradní nebo jednorázové žiletky, ženy: krémy na obličej (v případě, že uživatelka používá), lak na vlasy
 • předměty blízké uživateli - fotografie rodiny, oblíbené obrázky, vlastní lampička, záclony, cokoli co je mu/jí blízké a usnadní mu adaptaci v cizím prostředí a zútulní pokoj, aby se cítil příjemně - viz. fotogalerie.