Domov pro seniory

CÍLOVÁ SKUPINA - KOMU JE SLUŽBA URČENA

Cílovou skupinu tvoří osoby, které z důvodu věku nebo zdravotního postižení (nad 55 let) mají sníženou soběstačnost, jsou závislí na péči jiné osoby při zvládání úkonů péče o vlastní osobu. Jejich potřeby nelze zajistit terénní službou v jejich domácím prostředí nebo rodinou, blízkými či jinou službou.

Poskytujem však níže uvedené služby také občanům v rámci celé České republiky.

Žadatele o službu můžeme odmítnout z těchto důvodů:

 • nesplnění cílové skupiny
 • naplněná kapacita zařízení
 • žadatel je vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu vhodný pro jinou sociální službu
  • žadatel není schopen pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci
  • chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (na základě § 49 zákona č.108/2006 Sb.)

V Domově pro seniory OASA poskytujeme sociální pobytové služby výše uvedeným uživatelům. Zkvalitňujeme, podporujeme a udržujeme schopnosti uživatele po nástupu do zařízení, podporujeme jeho dosavadní způsbo života, vytváříme příjmené domácí prostředí (ať vybaveností pokojů nebo společených prostor), vytváříme podmínky respektující intimitu a soukromí uživatele. Podporujeme uživatele v udržování kontaktu s rodinou, blízkými, přáteli, ... (máme neomezené denní návštěvy). V maximální možné míře se snažíme zachovat nebo obnovit soběstačnost uživatele a schopnost samostatně se pohybovat na veřejných místech a využívat místní instituce. Poskytovat sociální poradenství, podporovat uživatele v dosažení běžného způsobu života srovnatelného s životem majoritní společnosti. Cílem poskytování sociální služby je předcházení sociálnímu vyloučení uživatelů a rozvoj jejich soběstačnosti.

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při znládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnost
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí

Náš odborně proškolený personál poskytuje také služby bazální stimulace.

Kapacita zařízení: 28 lůžek

Provozní doba: celoroční provoz (24 hodin denně)

Doplňkové služby:

 • kadeřník
 • pedikúra
 • manikúra
 • návštěvy místního faráře, na přání uživatele
 • společenské akce

Výše úhrady za služby: platná dle aktuálního formuláře ,,Úhrady za sociální služby" Úhradovník platný ode dne 1.1.2023.pdf