Agentura domácí péče

Komu je DP určena
  • pacientům vyžadující odbornou zdravotní péči na základě indikace ošetřujícího/proouštějícího lékaře v okrese Nový Jičín. Tedy pacientům, kteří jsou propuštěni z nemocnice (pooperační stavy, úrazy, srdeční nebo nervové choroby). Brzký odchod do domácího ošetřování, pod vedením odborné zdravotní sestry, urychluje dle vědeckých studií, proces uzdravení. Tento druh zdravotní péče ordinuje lékař, který propouští pacienta do domácího prostředí.

 

  • všem věkovým kategoriím—zvláště pak pacientům s různým stupněm bezmocnosti, chronicky nemocným pacientům, pacientům, u kterých není nutný pobyt v nemocnici, ovšem jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou a dlouhodobou péči kvalifikované zdravotní sestry, např.  diabetikům, pacientům po mozkových příhodách, pacientům s dekubity (proleženinami).