Pečovatelská služba

Postup k podání žádosti o pečovatelské služby - v místě bydliště uživatele

V případě, zájmu o poskytování pečovatelských služeb  v místě bydliště, kontaktujte sociální pracovnici, Bc.Mrázkovou Petru, tel: 608 350 523 - viz.kontakty. Paní Mrázková si s Vámi sjedná schůzku, tzv.sociální šetření. Na této schůzce Vám představí pečovatelské služby, které poskytujeme a následně se domluvíte, které služby konkrétně by Vám vyhovovaly. Sociální pracovnice s sebou přiveze formulář ,,Žádost o poskytnutí pečovatelské služby" ke stažení zde - Žádost o poskytnutí pečovatelské služby.pdf. Poradí Vám s vyplněním formuláře. Ten si následně odveze a zařadí do pořadníku, pod daným interním číslem a datem přijetí. Sociální pracovnice následně zkonzultuje Vaší žádost s pracovníkem přímé péče (pečovatelkou). Jakmile vyberou Vaši žádost, budete telefonicky obeznámeni a dojde k zahájení poskytování pečovatelské služby. V den první návštěvy dojde k podpisu smlouvy ,,Smlouva o poskytování pečovatelských služeb".

 

Postup k podání žádosti o pečovatelské služby - v bytových jednotkách 

Pro přijetí do bytových jednotek s pečovatelskou službou (v budově Seniorcentrum OASA) je nutné vyplnit formulář ,,Žádost o poskytnutí pečovatelské služby". Tuto žádost si můžete vyzvednout osobně u sociální pracovnice nebo zástupkyně ředitele v budově Seniorcentrum OASA na adrese: Petřvald 2 - Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald u Nového Jičína. V případě potřeby Vám rádi poradíme, jak žádost vyplnit. Tato žádost je také k dispozici ke stažení na ve formátu PDF - Žádost o umístění.pdf

Výše uvedený formulář vyplňuje sám zájemce o službu, v případě potřeby za pomoci rodinných příslušníků nebo opatrovníka.

Součástí formuláře ,,Žádost o poskytnutí pečovatelské služby" je také posudek praktického lékaře zájemce o umístění. Před odevzdáním žádosti, předejte tedy Vámi vyplněnou žádost o umístění ještě praktickému lékaři zájemce o poskytnutí pečovatelské služby, který formulář vyplní. 

V případě, že má zájemce státem přiznaný příspěvek na péči, je vhodné připojit kopii oznámení o přiznané výši příspěvku.

Jestliže je zájemce o službu omezen ve způsobilosti k právním úkonům (má soudem určeného opatrovníka), je vhodné přiložit k žádosti také příslušné soudní rozhodnutí.

Shrnutí formulářů, které jsou nutné k podání žádosti o poskytnutí pečovatelských služeb:

  • žádost o umístění do domova pro seniory
  • posudek praktického lékaře - formulář je součástí žádosti o umístění do domova pro seniory
  • kopie oznámení o přiznané výši příspěvku na péči - v případě, že jej zájemce má již schválen
  • příslušné soudní rozhodnutí - v případě, že má zájemce o umístění soudem určeného opatrovníka

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby může zájemce podat těmito způsoby:

  • osobně: přímo v našem zařízení (doporučujeme si předem sjednat schůzku se sociální pracovnicí - kontakty včetně úředních hodin, jsou uvedeny v záložce kontakty). Sociální pracovnice Vás tak může provést našim domovem a ukázat jednotlivé prostory.
  • poštou na adresu: Seniorcentrum OASA, s.r.o., Bc.Petra Mrázková (sociální pracovnice), Petřvald 2 - Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald u Nového Jičína
  • e-mailem na adresu: soc.pracovnik.seniorcentrum@seznam.cz.

Postup po obdržení žádosti: 

Obdržená žádost je zaevidovaná v našem zařízení pod příslušným interním číslem a s uvedeným datem přijetí žádosti.

V případě, že se v bytových jednotkách uvolní místo, konzultuje příjem nového uživatele sociálně-zdravotní komise ve složení: ředitel zařízení/zástupce zařízení, sociální pracovnice a smluvní praktický lékař.

Jakmile je vybrán nejvhodnější zájemce, kontaktuje jej (případně kontaktní osoby uvedené v žádosti o poskytnutí pečovatelské služby) naše sociální pracovnice a sjedná si s daným zájemcem schůzku. Schůzky se mohou účastnit rodinní příslušníci zájemce nebo opatrovník. Schůzka se koná v místě bydliště zájemce, případě v LDN nebo nemocnici (vždy přihlížíme k potřebám zájemce). Tato schůzka je tzv.sociální šetření. Na této schůzce představí sociální pracovnice bytové jednotky, informuje zájemce o chodu zařízení. V případě, že to zájemci umožňuje jeho zdravotní stav, pozve jej na osobní návštěvu. V případě, že osobní návštěva není možná, ukáže zájemci fotografie bytových jednotek

V případě, že zájemce souhlasí s nástupem do bytové jednotky, je s ním v den nástupu sepsána ,,Smlouva o poskytování sociálních služeb" a ,,Smlouva o ubytování".