Domov pro seniory

  • Úvod
  • Domov pro seniory
  • Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskolezském kraji na rok 20

Rádi bychom touto cestou poděkovali Moravskoslezskému kraji za finanční podporu poskytnutou v rámci projektu:

,,Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018" 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-100878/

- neinvestiční dotace na realizaci projektu ,, Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách - Seniorcentrum OASA, s.r.o., ve výši: 93.000,-Kč

- investiční dotace na realizaci projektu ,,Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby - Seniorcentrum OASA, s.r.o., ve výši: 500.000,-Kč

- investiční dotace na realizaci projektu ,, Pořízení nového vybavení v rámci bezbariérových úprav sociální služby - Seniorcentrum OASA, s.r.o., ve výši 128.000,-Kč