Agentura domácí péče

Název programu:

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Oblast zaměření:

Globálním cílem Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (dále jen Program) je posílit sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním drazem na seniory, znevýhodněné občany a osoby v terminálním stádiu nemoci. Konkrétně jde o podoru specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče a podoru kvality péčo o osoby s navazujícím zdravotním handicapem.

Název našeho sub-projektu:

Kvalitní paliativní péče v domácím prostředí

Zprostředkovatel:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Výše grantu programu:

358 045,50,-Kč

Cíl projektu:

Hlavním cílem tohoto komplexního sub-projektu je prostřednictvím realizace jednotlivých investičních a neinvestičních aktivit zkvalitnit a zefektivnit sociálně-zdravotní ošetřovatelskou péčei, kterou poskytujeme našim pacientům v domácím prostředí (na regionálním území Novojičínsko).

Aktivity sub-projektu:

  • nákup osobního automobilu (1ks)
  • nákup elektrických polohovacích lůžek, antidekubitních matrací, pečovatelských stolků (10ks)
  • obnova PC techniky - nákup PC setav (3ks) a notebooku (1ks)
  • vzdělávání všebecných sester

Veřejná zakázka na zakoupení osobního automobilu

Dnešním dnem 05.04.2016 zahajujeme veřejnou zakázku na zakoupení osobního automobilu, který budou využívat zdravotní sestřičky v terénu. Konkrétní specifikace automobilu (typ karoserie, převodovka, objem motoru, druh palivat, atd...), včetně ceny je uvedena v přiloženém souboru s názvem ,,Výzva k podání nabídek" - ke stažení zde: ,,Výzva k podání nabídek", pdf. V případě zájmu, zúčastnit se této výzvy, kontaktujte prosím, Ing.Lucii Borkovou - e-mail: borkova.luc@seznam.cz. Podá vám bližší informace a zašle důležité přílohy, které je nutné vyplnit při sestavování nabídky.