Agentura domácí péče

Co je domácí péče?
Jedná se o systém poskytování zdravotní péče (odborným personálem), který udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci rodinného příslušníka. Nemocný se ve svém přirozeném prostředí, cítí v bezpečí, pohodlně a proces uzdravení nebo hojení se tak urychluje.
Jaké úkony služba zahrnuje ?
  • aplikace injekcí i.m., i.v., s.c., epidurálně, infusí, insulinu, analgetik, …
  • ošetřování stomií, katetrů, provádění cévkování, klysma
  • převazy ran, dekubitů, bércových vředů
  • komplexní zdravotní péče o imobilní a inkontinentní klienty, hospicová domácí péče
  • měření krevního tlaku, teploty, příjmu a výdeje tekutin, glykémie
  • odběry biologického materiálu
  • rehabilitační ošetřovatelství—nácvik soběstačnosti, mobilizace, vertikalizace, nácvik chůze,…
  • ošetřovatelské poradenství pro rodinné příslušníky, zácvik
Kdo ji poskytuje?
  • středně zdravotní personál - všeobecné zdravotní sestry s ,,Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu"
  • VŠ, VOŠ