Pečovatelská služba

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří občané bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejižch situace vyžaduje pomoc/dopomoc jiné fyzické osoby.

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s komibnovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osoby s projevy agresivity, alkoholismu, závislostí na návykových látkách, pokud osoby ohrožuje svým chováním a jednáním sebe i okolí
 • osoby s poruchou chování ohrožující sebe i okolí
 • osoby s poruchou chování znemožňující soužití v kolektivu
 • osoby s dekompenzovaným zdravotním stavem
 • osoby trpící infekčním onemocněním

dle věkové struktury:

 • bez omezení věku

dle místa bydliště:

 • Pečovatelské služby jsou určeny občanům města Nový Jičín a jeho okolí ve vlastním sociálním prostředí uživatele na základě žádosti o poskytuní sociální služby (viz.informace pro uchazeče o službu).

 

 • Dále službu poskytujeme také v bytových jednotkách budovy Seniorcentrum OASA, s.r.o., na adrese: Petřvald 2 - Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald u N.Jičína. Celková kapacita s ohledem na personální a provozní zajištění je 12 uživatelů.

 

Popis poskytovaných služeb (na základě § 40 zákona č.108/2006 Sb.)

Poskytujeme sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zajištění malých a velkých nákupů
 • dovoz nebo donáška jídla
 • úklid bytu
 • praní a žehlení prádla včetně drobných oprav
 • fakultativní úkony

Výše úhrady za jednotlivé služby jsou uvedeny v ,,Úhradovníku služeb" - Úhradovník služeb k 1.1.2017.pdf