Domov pro seniory

Zásady poskytování služby

Služby poskytované v zařízení Domova pro seniory OASA jsou poskytovány na základě principu:

 • dodržování etického kodexu sociálních pracovníků a etického kodexu zdravotních pracovníků
 • úcty k člověku, zachování lidské důstojnosti
 • respektování a uznávání práv uživatelů
 • zaměření na individuální potřeby uživatelů
 • podpory flexibility a minimalizaci rutinního jednání v rámci ošetřovatelského procesu
 • podpory samostatnosti a nezávislosti, respektování vlastní volby uživatele
 • respektování soukromí uživatele
 • podpory socializace uživatelů, zamezení sociálnímu vyloučení
 • zprostředkování uživateli kontakt se společenským prostředím
 • pomoci při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele
 • ohleduplného, laskavého a vstřícného přístupu k uživatelům
 • vzájemné tolerance a důvěry
 • zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu
 • zamezení diskriminace uživatele z důvodu vyznání, přesvědčení, pohlaví, sociálního a ekonomického postavení

Etický kodex sociální pracovníků ČR.pdf

Etický kodex zdravotních sester.pdf