Domov pro seniory

Orientováno na seniory s prioritním požadavkem na zachování soukromí a důstojnosti na sklonku života - převaha 1-lůžkových pokojů Aktuální ceník služeb – viz Formulář pro uchazeče o umístění Domov pro seniory je určen především pro obyvatele okresů: Nový Jičín, Ostrava, Frýdek-Místek, Opava.

V Domově pro seniory OASA poskytujeme sociální pobytové služby výše uvedeným uživatelům. Zkvalitňujeme, podporujeme a udržujeme schopnosti uživatele po nástupu do zařízení, podporujeme jeho dosavadní způsbo života, vytváříme příjmené domácí prostředí (ať vybaveností pokojů nebo společených prostor), vytváříme podmínky respektující intimitu a soukromí uživatele. Podporujeme uživatele v udržování kontaktu s rodinou, blízkými, přáteli, ... (máme neomezené denní návštěvy). V maximální možné míře se snažíme zachovat nebo obnovit soběstačnost uživatele a schopnost samostatně se pohybovat na veřejných místech a využívat místní instituce. Poskytovat sociální poradenství, podporovat uživatele v dosažení běžného způsobu života srovnatelného s životem majoritní společnosti. Cílem poskytování sociální služby je předcházení sociálnímu vyloučení uživatelů a rozvoj jejich soběstačnosti.

Konzultace uchazečů nebo rodinných příslušníků:
  • Formou osobního jednání v úřední době
  • Úřední hodiny pro uchazeče na ubytování a jejich rodinné příslušníky JSOU UVEDENY V ZÁLOŽCE KONTAKTY