Agentura domácí péče

V roce 2000 byla firma Agentura domácí péče OASA založena paní Milenou Borkovou ve spolupráci s MUDr.Petrem Slaným. V roce 2008 došlo k transformaci firmy a zároveň k jejímu rozšíření o Domov pro seniory OASA. Firma dostala nový název Seniorcentrum OASA, s.r.o.

Naše ogranizace se zaměřuje na poskytování zdravotní péče všem věkovým katekogiím (od dětí až po seniory, lidem s chronickým onemocněním, umírajícím v domácím prostředí nebo v rodinách svých nejbližších).

Prvořadým cílem celé naší organizace je poskytovat nejvyšší kvalitu zdravotní péče všem našim pacientům.

Velký důraz proto kladame na výběr všeobecných sester s ,,Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu". Ty musí splňovat kromě základních podmínek jako je kvalifikace, trestní bezúhonnost, praxe, také emapatii ve vztahu k pacientům, pracovitost, samostatnost a komunikativnost.

Pracujeme v okrese Nový Jičín a v péči máme cca 250 klientů, které nám doporučují hlavně praktičtí lékaři, odborní lékaři, nemocniční zařízení, ale také pacienti, kteří byli s naší péči spokojeni.

Časový rozsah naší služby je 24 hodin denně a 365 dní v roce.

Smluvní vztah máme zajištěn s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • RBP - Revírní bratrská pokladna
  • ZPMV - zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • VOZP - Vojenská zdravotní pojišťovna
  • OZP - Oborová zdraovtní pojišťovna

Od pacientů nevybíráme žádné poplatky - všechny naše služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Jsme členy:

  • Asociace domácí péče České republiky
  • World Home Care and Hospice Organization (WHHO)