Domov pro seniory

Rádi bychom touto cestou poděkovali Moravskoslezskému kraji za finanční podporu poskytnutou v rámci projektu:

,,Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023" 

 

- neinvestiční dotace na realizaci projektu ,, Pořízení nového vybavení v Seniorcentru OASA, s.r.o.-KSS 2/23, ve výši: 295.900,-Kč (číslo smlouvy: 02517/2023/SOC.) - nákup  polohovacích elektrických lůžek, noční stolky a evakučaní podložka)

- investiční dotace na realizaci projektu ,,Pořízení vybavení vybavení v Seniorcentru OASA, s.r.o.-KSS 1/23, ve výši: 231.700,-Kč (číslo smlouvy: 02426/2023/SOC.) - nákup mycího stroje a zvedací hygienické židle

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Moravskoslezskému kraji za finanční podporu poskytnutou v rámci projektu:

,,Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022" 

 

- neinvestiční dotace na realizaci projektu ,, Pořízení nového vybavení v domově pro seniory v Seniorcentrum OASA, s.r.o., ve výši: 296.700,-Kč (číslo smlouvy: 02550/2022/SOC.) - nákup antidekubitních matrací, polohovací elektrická lůžka, noční stolky)

- investiční dotace na realizaci projektu ,,Pořízení provozního vybavení domova pro seniory - Seniorcentrum OASA, s.r.o., ve výši: 399.500,-Kč (číslo smlouvy: 02512/2022/SOC.) - nákup komunikačního bezdrátového tísňového systému, velkokapacitní pračka a sušička

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Moravskoslezskému kraji za finanční podporu poskytnutou v rámci projektu:

,,Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021" 

 

- neinvestiční dotace na realizaci projektu ,, Pořízení vybavení a výmalba prostor domova pro seniory v Seniorcentrum OASA, s.r.o., ve výši: 300.000,-Kč (číslo smlouvy: 03214 /2021/soc.)

- investiční dotace na realizaci projektu ,,Pořízení vybavení prádelny a kuchyně v Seniorcentrum OASA, s.r.o., ve výši: 414.100,-Kč (číslo smlouvy: 03215/2021/soc.)